تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی >فصل دهم : سیاست خارجی > 152 تا 155

 

فصل دهم : سیاست خارجی

عنوان

متن

اصل یكصد و پنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری‌، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همة‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است‌.

 

اصل یكصد و پنجاه و سوم

هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه‌بر منابع طبیعی و اقتصادی‌، فرهنگ‌، ارتش و دیگر شؤون كشورگردد، ممنوع است‌.

 

اصل یكصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌كند.

 

اصل یكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌كه برطبق قوانین ایران‌، خائن و تبهكار شناخته شوند.

صفحه اول

فصل یازدهم: قوه قضاییه


برچسب ها: قانون اساسی >فصل دهم : سیاست خارجی > 152 تا 155 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========