تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی >فصل دوازدهم : صدا و سیما > اصل 175

 

 

فصل دوازدهم : صدا و سیما

عنوان

متن

اصل یكصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران‌، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌كشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور ورئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت‌. خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین‌می‌كند.

 

صفحه اول

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

 


برچسب ها: قانون اساسی >فصل دوازدهم : صدا و سیما > اصل 175 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========