تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی > فصل سیزدهم : شورای عالی امنیت ملی > اصل 176

فصل سیزدهم : شورای عالی امنیت ملی

عنوان

متن

اصل یكصد و هفتاد و ششم

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری‌ از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی‌، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل‌ می‌گردد. 1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور در محدودة سیاستهای‌ كلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری‌. 2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیتهای سیاسی‌، اطلاعاتی‌، اجتماعی‌،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی ـ امنیتی‌. 3 ـ بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی‌. اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه‌ رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح‌ مسؤول امور برنامه و بودجه‌ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌ وزرای امور خارجه‌، كشور، اطلاعات‌ حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌ شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌دهد. ریاست هریك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای‌ عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل‌اجرا است‌.

 

 

صفحه اول

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

 


برچسب ها: قانون اساسی > فصل سیزدهم : شورای عالی امنیت ملی > اصل 156 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========