تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی > فصل چهاردهم : بازنگری در قانون اساسی > اصل 177

 

فصل چهاردهم : بازنگری در قانون اساسی

عنوان

متن

اصل یكصد و هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران‌، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌ حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهادمی‌نماید: 1 ـ اعضای شورای نگهبان‌ 2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه‌ 3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ 4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری‌ 5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری‌ 6 ـ سه نفر از هیأت وزیران‌ 7 ـ سه نفر از قوة قضائیه‌ 8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ 9 ـ سه نفر از دانشگاهیان‌ شیوة كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌كند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق ‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت‌ كنندگان درهمه ‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی‌» لازم نیست‌. محتوای اصل مربوط به اسلامی ‌بودن نظام و ابتنای كلیة قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ‌بودن حكومت و ولایت امر وامامت امت و نیز ادارة امور كشور با اتكاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست‌.

 

صفحه اول

قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی

 

 


برچسب ها: قانون اساسی > فصل چهاردهم : بازنگری در قانون اساسی > اصل 177 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========