تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع)

 

اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع)

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‌كند.

مجلس شورای اسلامی


برچسب ها: اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع) ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========