تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - برخی از قوانین جنگل و منابع طبیعی و اراضی ملی

 

مستندات قانونی  راجع به حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ، جنگلها و مراتع  

قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع)

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352)

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)

تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هیأت‌وزیران)

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران( مصوب 26/1/1359) 

« طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی»

دستور العمل وضوابط حفاظت وحمایت در طرح های  منابع طبیعی  (نشریه 387)

 

مجموعه دستور العملها ، بخشنامه ها ونظرات حقوقی ممیزی اراضی ( تا پایان سال 81 )

 

ضوابط ودستور العملهای فنی مرتع <جلد اول  <دستور العمل اصلاح مراتع  با استفاده از روشهای تامین آب  شرب دام ) نشریه شماره 1- 386)

 


برچسب ها: مجموعه قوانین جنگل و منابع طبیعی واراضی ملی ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی) ، قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی) ، اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع) ، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352) ، « طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی» ، مجموعه دستور العملها ، بخشنامه ها ونظرات حقوقی ممیزی اراضی ( تا پایان سال 81 ) ، دستور العمل وضوابط حفاظت وحمایت در طرح های منابع طبیعی (نشریه 387) ، ضوابط ودستور العملهای فنی مرتع ، دستور العمل اصلاح مراتع با استفاده از روشهای تامین آب شرب دام ، نشریه شماره 1- 386 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========