تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - « طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی»

« طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی»


الف- معرفی طرح
          طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع‌طبیعی به منظور اجرای مفاد سند بالاسری تنظیم شده است و با هماهنگی دفتر فنی و تدوین ضوابط و معیارهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدامات لازم را در مسیر مشخصی به مرحله اجرا در می‌آورد. پروژه‌های پیش‌بینی شده در سند بالاسری از طریق عقد قرارداد با مهندسین مشاور صلاحیت‌دار، مراكز پژوهشی و تحقیقاتی، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.


ب- اهداف كلی طرح
ـ تهیه استانداردها، ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز مطالعاتی، اجرایی، ارزیابی و ...
ـ ایجاد زمینه برای یک نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و بهره برداری هماهنگ در آبخیزداری و منابع طبیعی.
ـ دستیابی به یک نظام بهره برداری مناسب از پروژه ها و تعیین شاخص های مورد نیاز در بهره برداری.
ـ دستیابی به یک نظام ارزشیابی در برنامه ها، طرح ها و تعیین شاخص های نظارت.
ـ انسجام کلیه حرکت‌های جاری در تهیه ضوابط و دستورالعمل ها در بخش آبخیزداری و منابع طبیعی.
ـ زمینه سازی برای قانونی کردن معیارهای آبخیزداری و منابع طبیعی.

ج- اقدامات انجام شده
1-تهیه سند بالاسری طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی
2- تهیه فهرست بهای عملیات آبخیزداری و منابع طبیعی (چاپ شده)
3- بازنگری شرح خدمات مطالعات توجیهی آبخیزداری( در نوبت چاپ)
4- تدوین دستورالعمل نظارت پروژه های آبخیزداری( ابلاغ شده در سنوات قبل)
5- تهیه و تدوین ضوابط و معیارها و دستورالعمل طراحی و اجرای سازه های كنترل سیل و رسوب (در نوبت چاپ)
6-تدوین ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های طراحی، اجرا و نگهداری بندهای خاکی کوتاه (در حال بررسی نهایی)
7- تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای اقدامات كنترل فرسایش رودخانه ای(در نوبت چاپ)
8- تهیه و بازنگری دستورالعمل طراحی و اجرای و نگهداری بانکت بندی (در حال بررسی نهایی)
9- تهیه و بازنگری دستورالعمل طراحی و اجرای و نگهداری سکو بندی (در حال بررسی نهایی)
10- تهیه و بازنگری دستورالعمل طراحی و اجرای و نگهداری تراس بندی (در حال بررسی نهایی)
11- تهیه و تدوین ضوابط و معیارها و دستور العمل‌های فنی اندازه گیری پوشش گیاهی و ارزیابی مرتع (در حال بررسی نهایی)
12- تدوین ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های عملیات احیا و اصلاح مراتع
      12-1-  دستورالعمل تامین آب شرب دام (چاپ شده)
      12-2- دستورالعمل تبدیل دیمزارهای كم بازده (در نوبت چاپ)
      12-3- دستورالعمل ذخیره نزولات آسمانی (در نوبت چاپ)
      12-4 - دستورالعمل كپه كاری (در نوبت چاپ)
      12-5 - دستورالعمل كشت مستقیم (در نوبت چاپ)
      12-6 - دستورالعمل كود پاشی (در نوبت چاپ)
      12-7 - دستورالعمل مدیریت چرا و قرق (در نوبت چاپ)
      12-8 - دستورالعمل نهالكاری (در نوبت چاپ)
13- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای حفاظت و حمایت از طرح‌های منابع طبیعی (مرتعداری، تثبیت شن و بیابان‌زدایی، مدیریت منابع جنگلی، طرح‌های جنگلداری)(چاپ شده )
14- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مالچ نفتی در طرح‌های تثبیت شن و بیابان‌زدایی(در حال بررسی نهایی)
15 - نظارت بر پروژه تهیه ضوابط و معیارهای پایش و ارزشیابی در طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی
16-  ترجمه و تدوین راهنمای پایش و ارزشیابی دستاوردهای آبخیزداری(چاپ شده)
17- تهیه علائم استاندارد برای نمایش عملیات آبخیزداری در نقشه (در نوبت چاپ)
18- دستورالعمل طراحی و ساخت پشته خاكی( انتشار داخلی)
19- راهبردهای لازم برای مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری ( انتشار داخلی)
20- ترجمه و تدوین  گزارش ارزیابی توسعه پایدار منابع آب و خاک ( انتشار داخلی)

د- پروژه های آینده
1- پیگیری تصویب نهایی و انتشار موارد تهیه شده قبلی از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
2- بازنگری و به هنگام نمودن سند بالاسری طرح
3- بازنگری شرح خدمات مطالعه مرحله تفصیلی - اجرایی طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری
4 - تهیه و تدوین مشخصات فنی و عمومی فعالیت‌های آبخیزداری و منابع طبیعی
5- تهیه و تدوین دستورالعمل روش‌های برآورد سیلاب در حوزه های فاقد آمار
6- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرای بندهای سرشاخه گیر ( بندهای مشبک)
7- تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل طراحی و اجرای سدهای زیر زمینی
8- تهیه و تدوین دستورالعمل و معیارهای فنی برآورد آب زیر قشری جهت احداث سدهای زیر زمینی
9-  تهیه ضوابط و معیارهای فنی طراحی و ساخت بندهای مشبك  سر شاخه گیر
7- تهیه ضوابط و معیارهای فنی طراحی و ساخت توركینست
8- تهیه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای فنی رویكردهای جلب مشاركت‌های مردمی
9- تهیه دستورالعمل تعیین تراكم بهینه شبكه راه‌های جنگلی
10- تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های فنی روش‌های آماربرداری در جنگل
11- تهیه ضوابط و معیارهای فنی ایجاد بادشكن بیولوژیك
12- بازنگری قوانین و مقررات حفاظت خاك و بهره برداری پایدار از سرزمین


برچسب ها: « طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی آبخیزداری و منابع طبیعی» ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========