تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌قانون نحوه پرداخت عیدی به كاركنان دولت

‌قانون نحوه پرداخت عیدی به كاركنان دولت


‌ماده واحده - دولت موظف است اعتباری كه هر ساله برای پرداخت عیدی به كاركنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور‌مساوی به كلیه كاركنان خود پرداخت نماید، این امر شامل كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات‌عمومی كشور از جمله شركت‌های دولتی كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است شركت ملی نفت ایران و شركتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش‌و نوسازی صنایع ایران و شركت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شركت‌های دولتی تابعه و مراكز تهیه و توزیع كالا و سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، شركت ملی گاز، شركت پتروشیمی، بانك‌ها، شهرداری‌ها و مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه‌عمومی تأمین می‌شود، نمایندگان و كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان‌ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون كار، مشمول این قانون می‌گردند.
‌پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بیستم دی ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1374.10.20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری


برچسب ها: ‌قانون نحوه پرداخت عیدی به كاركنان دولت ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========