تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار

ماده واحده-

كلیه كارفرمایان كارگاه های مشمول قانون كار مكلفند به هر یك از كارگران خود به نسبت یك سال كار معادل شصت روز آخرین مزد ، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند .

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یك از كاركنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز كند .

تبصره ۱- مبلغ پرداختی به كاركنانی كه كمتر از یك سال در كارگاه كار كرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام كاركرد در سال ، محاسبه گردد .

مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یك دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید .

تبصره ۲- در كارگاه هایی كه مطابق رویه جاری كارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند ، عرف كارگاه معتبر خواهد بود .

تبصره ۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلافات قانون كار می باشد .

تبصره ۴- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی تامین منافع كارگران مشمول قانون سهیم كردن در منافع كارگاه های صنعتی و تولیدی- مصوب ۱۳۴۱- و لغو قوانین سابق- مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی- ایران می گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

 

رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی


برچسب ها: قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========