تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت

‌قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت

16/9/1376

‌قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت
‌ماده واحده - قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت -‌مصوب 1375- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - در متن ماده (1) بعد از عبارت "‌مصوب 1370" عبارت "‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران" و بعد از عبارت "‌آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده‌شغل" عبارت "‌و سایر فوق‌العاده‌ها" اضافه می‌شود.
2 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (1) اضافه می‌شود:
‌تبصره 3 - به مستخدمان شاغل كه شهید، ازكارافتاده یا فوت شوند، پاداش موضوع ماده (1) به طور كامل پرداخت می‌شود.
3 - در متن ماده (3) عبارت "‌ده برابر حداقل حقوق مبنا" به عبارت "‌بیست برابر حداقل حقوق مبنا" اصلاح و بندهای (1) و (2) آن به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
- كمك هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل یا فرزند وی فقط یكبار حسب مورد.
- كمك هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل وی.
4 - عبارت "‌پرسنل نیروهای مسلح" از ابتدای تبصره ماده (3) حذف می‌شود.
‌تاریخ تصویب 1376.9.16
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.9.30


Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========