تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون مدیریت خدمات کشوری
چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388

قانون مدیریت خدمات کشوری

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین اداری و استخدامی ،

قانون مدیریت خدمات کشوری

·                                   فصل اول - تعاریف

·                                   فصل دوم - راهبردهاوفناوری انجام وظایف دولتی

·                                   فصل سوم- حقوق مردم

·                                   صفحه چهارم - ساختارسازمانی

·                                   فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری

·                                   فصل ششم - ورود به خدمت

·                                   فصل هفتم - استخدام

·                                   فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء

·                                   فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

·                                   فصل دهم - حقوق ومزایا

·                                   فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد

·                                   فصل دوازدهم - حقوق و تکالیف کارمندان

·                                   فصل سیزدهم - تأمین اجتماعی

·                                   فصل چهاردهم - شورایعالی اداری

 

  فصل پانزدهم - مقررات مختلف

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========