تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اصلاح ماده (44) قانون دیوان محاسبات كشور ::

قانون اصلاح ماده (44) قانون دیوان محاسبات كشور ::
    
ماده واحده – (ماده 44) قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده 44 – تشكیلات تفصیلی دیوان محاسبات كشور و هرگونه تغییرات در دیوان مذكور تهیه و به تصویب كمیسیون مشترك امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.


برچسب ها: قانون اصلاح ماده (44) قانون دیوان محاسبات كشور :: ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========